نمایش تصویر

تور کارخانه

شرکت 2-1
شرکت 2-2
شرکت 2-3
شرکت 2-4
شرکت 2-5
شرکت 1

تجهیزات

معادله 1

تجهیزات تولید تخته خرده چوب

آلمانی-پارمان-چیپر
ایتالیایی-Imas-sander
Xinbeierkangpu-paver-آلمان
CMC-mixing-system-of-CommScope-in-Xinbeier-Germany
CommScope-CMC-glue-mixing-system-in-Xinbeier-Germany
سیستم خشک کردن ذرات آلمانی دیفنباخ

تجهیزات تولید تخته فیبر

fa1
fa2
fa3
fa4